Privacy


B&B De Windhoek bewaart enkel de gegevens die u doorgeeft als u bij ons boekt.  U kan online, telefonisch of per e-mail boeken.
Deze gegevens worden enkel voor de administratie van uw verblijf gebruikt en nooit aan derden doorgegeven.

U heeft steeds de mogelijkheid om uw gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als u online boekt worden de gegevens aan ons doorgegeven via een boekingmodule van derden, daar heeft u dezelfde rechten.


Welke data houden we bij en waarom ?


- Naam en voornaam
- Residentie adres
- Email adres
- Telefoonnummer
- datum van uw verblijf
- datum van de boeking

Afhankelijk van hoe u boekt kan één of meerdere van deze gegevens ontbreken.  Wij houden geen financiële gegevens bij en vragen nooit naar een bankkaart nummer of iets dergelijks.
Deze gegevens dienen voor de administratie van uw boeking.  Wij zenden u geen onnodige mail zoals nieuwsberichten of verzoeken om commentaar te geven.  Tot op heden hebben we wel ieder jaar onze beste wensen gezonden naar alle gasten die in het aflopende jaar bij ons gelogeerd hebben en waarvan we een e-mail adres hebben.

Bij aankomst vult u ook een papieren gastenfiche in.  Deze gegevens worden enkel bijgehouden om te voldoen aan een politie reglement.en om  statistische gegevens te kunnen doorgeven aan de Vlaamse overheid.

Beveiliging


De data worden bewaard op een beveiligde PC en niet in de cloud.  De PC is niet continu met het netwerk verbonden.  Er wordt ook een backup van gemaakt op een verwijderbaar medium.

Hoe lang worden de gegevens bewaard


Uw gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.

Uw rechten


Op eenvoudig verzoek kan u uw gegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen.  Hierbij kunnen we wel een paar vragen stellen om zeker te zijn dat het om uw gegevens gaat.